Freedom – made in Poland

Szóstej edycji festiwalu Wyłącz System towarzyszyła szersza kampania społeczna zatytułowana „Freedom – made in Poland”. Akcja powstała z inicjatywy Międzynarodowej Szkoły Europejskiej im. Jana Kułakowskiego w Warszawie i była prowadzona od grudnia 2013 do stycznia 2015 roku. Sprowadzała się do serii akcji edukacyjnych upamiętniających 25. rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku, promujących ideę demokracji oraz wolności oraz zwracających uwagę na czołową rolę Polski w przezwyciężeniu komunizmu na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Do wydarzeń wchodzących w skład akcji „Freedom – made in Poland” należały między innymi:

  • Projekcja filmów edukacyjnych przygotowanych przez uczniów Międzynarodowej Szkoły Europejskiej podczas corocznego koncertu charytatywnego w stołecznym Teatrze Muzycznym Roma (19 grudnia 2013)
  • Przygotowanie billboardów zlokalizowanych w warszawskiej przestrzeni miejskiej (początek – styczeń 2014)
  • Produkcja filmu edukacyjnego o polskiej transformacji ustrojowej zamieszczonego na stronie internetowej projektu
  • Promocja filmów i prac wizualnych uczniów Międzynarodowej Szkoły Europejskiej

Akcji towarzyszyła kampania Dbaj o wolność! W ramach niej wiele znanych osób publicznych z całego świata, ale także zwykli obywatele, prezentowali na swoich kontach w mediach społecznościowych i na stronie internetowej „Freedom – made in Poland” swoje zdjęcia z logo i hasłem kampanii. Wszystko to miało podkreślić, że bez względu na narodowość i wiek, wolność jest wartością uniwersalną, ponadczasową, przełamującą bariery i zasługującą na najwyższy szacunek.

Kampania „Freedom – made in Poland” zbiegła się w czasie i doskonale uzupełniła 6. edycję festiwalu Wyłącz System. Głównym przekazem obu przedsięwzięć było bowiem uznanie dla polskiej walki o wolność, jaka miała miejsce pod koniec lat 80.