Dom Spotkań z Historią

Głównym organizatorem festiwalu Wyłącz System był Dom Spotkań z Historią – samorządowa instytucja miasta stołecznego Warszawy. Jej początki sięgają 2005 roku, kiedy została powołana do życia za sprawą inicjatywy Ośrodka KARTA.

Celem działalności Domu Spotkań z Historią jest upowszechnianie historii związanej z dwudziestowiecznymi dziejami Polski, Warszawy i Europy Środkowo-Wschodniej. Swoją misję instytut realizuje poprzez organizowanie rozmaitych wydarzeń o charakterze popularyzatorskim, do których należą:

  • Wystawy prezentujące zbiory dawnych fotografii, których kolekcje odkrywają na nowo nieznane karty najnowszej historii;
  • Dyskusje, debaty, spotkania z autorami prac poświęconych tematyce działalności instytutu;
  • Pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych;
  • Wydarzenia naukowe – konferencje, seminaria, wykłady;
  • Inicjatywy edukacyjne – w ich skład wchodzą skierowane do wszystkich grup wiekowych warsztaty, interdyscyplinarne zajęcia i scenariusze lekcji dla uczniów szkół, gry miejskie czy spacery z przewodnikiem dotyczące konkretnych tematów i lokalizacji związanych z Warszawą i jej dziejami.

Dom Spotkań z HistoriąDom Spotkań z Historią
Źródło: commons.wikimedia.org / Wistula

Oprócz tego Dom Spotkań z Historią prowadzi szeroką działalność wydawniczą, oferując zainteresowanym czytelnikom książki naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii XX stulecia. Można je nabyć w księgarni w siedzibie instytutu.

Upowszechnianie najnowszej historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej realizowane jest również dzięki wyjątkowym inicjatywom, które Dom Spotkań z Historią prowadzi wraz ze swoim głównym partnerem Ośrodkiem KARTA, a także Narodowym Archiwum Cyfrowym. Wśród ważnych inicjatyw będących owocami współpracy między tymi dwoma pierwszymi instytucjami należy wymienić Archiwum Historii Mówionej. Tworze je największy w kraju zbiór relacji świadków burzliwych dziejów XX wieku. Liczy on ponad 6 tysięcy nagranych wywiadów, które w formie zdigitalizowanej można odsłuchać lub obejrzeć na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią.

W skład Rady Programowej Domu Spotkań z Historią wchodzą uznani działacze społeczni, intelektualiści i artyści, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem po to, aby wzbogacać i inspirować kolejne działania związane z misją Domu Spotkań z Historią.

Oficjalna strona internetowa Domu Spotkań z Historią: https://dsh.waw.pl/, profil na Facebooku: https://www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria/.