Program edukacyjno-historyczny

Program festiwalu Wyłącz System obfitował w liczne wydarzenia o charakterze edukacyjno-historycznym. To one, obok eventów kulturalnych i muzycznych, stanowiły główną atrakcję festiwalu. Przybliżały uczestnikom dzieje polskiej transformacji ustrojowej w Polsce, społeczny kontekst upadku komunizmu i zabierały w fascynującą podróż w czasie do okresu PRL.

Do najważniejszych punktów programu edukacyjno-historycznego należały: warsztaty i pikniki edukacyjne, tematyczne spacery po Warszawie, projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych, spotkania ze świadkami najnowszej historii Polski, a także dyskusje, debaty, prelekcje i wykłady.

Warsztaty i pikniki edukacyjne

Festiwal Wyłącz System skierowany był do szerokiego grona odbiorców, również tych, którzy na co dzień nie interesują się historią najnowszą Polski. Stąd obecność podczas festiwalu wydarzeń, które w lekki, ale wartościowy sposób prezentowały burzliwe dzieje PRL i początku III RP. Część z nich skierowana była również do najmłodszych, którzy na przykład mieli możliwość wziąć udział w rysowaniu komiksów poświęconych polskiej drodze do wolności.

Spacery po Warszawie

Podczas tematycznych spacerów z przewodnikami, uczestnicy festiwalu Wyłącz System mieli wyjątkową okazję na nowo odkrywać dawniej znane, ale dziś już nieco zapomniane rejony Warszawy. Niegdyś stanowiły one tło historycznych wydarzeń, a obecnie – między innymi dzięki takim inicjatywom – przywraca się je do łask zbiorowej pamięci.

Projekcje filmów

Projekcje filmów były ważną częścią festiwalu Wyłącz System. Prezentowane były zarówno kroniki filmowe, dokumenty przedstawiające rzeczywistość PRL i kulisy transformacji ustrojowej, jak i dokonania fabularne najwybitniejszych polskich reżyserów.

Spotkania z byłymi opozycjonistami

Do niezwykle ciekawy inicjatyw w ramach festiwalu Wyłącz System należały spotkania z najważniejszymi i najbardziej znanymi świadkami polskiego przełomu 1989 roku – działaczami opozycyjnymi, legendami „Solidarności”, obecnymi politykami, dziennikarzami i artystami. Jednym z tego typu wydarzeń był Toast za Wolność pod Niespodzianką – coroczne spotkanie z byłymi działaczami przy kawiarni Niespodzianka, będącej pamiętnego czerwca 1989 roku siedzibą Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Prelekcje i wykłady

Osoby chcące dokładniej zagłębić się w najnowsze dzieje kraju i historię polskiej transformacji, miały do wyboru bogatą ofertę wydarzeń naukowych – dyskusji, debat, prelekcji i wykładów. Prowadzili je wybitni historycy zajmujący się problematyką komunizmu i transformacji ustrojowej Europy Środkowo-Wschodniej.